De burger, haar privacy en haar belagers

Discussiedag
Locatie en datum volgt

De burger, haar privacy en haar belagers De burger wordt door verschillende instanties en bedrijven gevolgd. Wat betreft de inlichtingendiensten sluit het (sleep)net zich digitaal. Diensten wisselen (internationaal) gegevens uit. Het leidmotief van de activiteiten is te duiden met de doelstelling: de mazen van de sleepwetten zo groot mogelijk te houden.
Dan heb je de bedrijven die data verzamelen. Wat is hier een socialistische politiek en in welke omstandigheid?

Discussiedag Privacy, inlichtingendiensten en wetsbescherming 

Nadere informatie over locatie en sprekers volgt.

Het onderzoeksthema van het project omvat de hele privacy problematiek.

Over de inlichtingendiensten hebben wij een korte discussietekst (zie hieronder). Over het algemene privacy probleem volgen nog teksten.

1. Het thema inlichtingendiensten bestrijkt een breed terrein van het daadwerkelijk volgen van linkse activisten nu en in het verleden tot de wereldwijde dreiging van een immens digitaal depot van alle burgers.

1.1. Er lopen inzage verzoeken over historische BVD/AIVD/MID-zaken die wij onder handen hebben. Hoewel e.e.a. vaak hilarische proporties aanneemt, is het niet iets om alleen lacherig om te doen. Met het huidige tempo is er waarschijnlijk over een jaar n.a.v. de ervaringen een serieus journalistiek essay te produceren.

1.2. Met de digitalisering sluit het (sleep)net rond de burger. Diensten wisselen (internationaal) gegevens uit en ook nationaal gaan we een verdere integratie zien van inlichtingendienst gegevens een politie (Europol) bestanden. Het probleem is niet alleen nationaal te zien.

Wij zullen ons echter, vooralsnog, beperken tot de nationale problemen in Europees verband. EU-wetgeving is immers ook in Nederland van kracht.

1.3. Hoewel de wetgeving suggereert dat er een scheiding is tussen enerzijds inlichtingen/ spionage/terrorisme bestrijding en anderzijds privacy en bovendien privacy een mode onderwerp is, hebben de geheime diensten (ook wettelijk) nauwelijks last van privacywetgeving. Dit in de zin dat ze overal bij kunnen en mogen, maar bij rapportages zich wettelijk “moeten” verschuilen achter “bronbescherming”.

2. Het leidmotief van de activiteiten is te duiden met de doelstelling: de mazen van de sleepwet(ten) zo groot mogelijk te houden.

2.1. De diensten hebben thans een positievere pers met meer publieke digitale hoogstandjes, meer vrouwen in dienst en meer “voor onze veiligheid” dan in de gleufhoedentijd. Zie ook de heldere websites: https://www.aivd.nl/ en https://www.defensie.nl/organisatie/bestuursstaf/eenheden/mivd 

2.2. In de nieuwe koude oorlogen langs de assen Rusland-China-USA-Europa en kleinere kernen als Japan, N-Korea of Israël, die maar ten dele vazalstaten zijn, wordt de burger bang gemaakt met terrorisme, octrooidiefstal en aantasting van ons nationaal gevoel voor eigenwaarde. Er is een manifest probleem om het dilemma “veiligheid met inlevering van ‘een stukje’ privacy”, versus een open democratische maatschappij helder te krijgen. Vgl. de discussie in veel steden over cameratoezicht op straat. Het Chinese voorbeeld van totale, openbare, surveillance is zeker niet iets dat ons koud moet laten. De techniek is er en alleen het gebruik is nog politiek enigszins tegen te houden. Vgl. het verplicht uitlezen van telefoons in Oost China, versus de heisa om het uitlezen van PGP-telefoons van criminelen hier.

3. Fundamenteel aan de orde is het vraagstuk van de vrijheid van de burger en de druk om die vrijheid in gebondenheid te omarmen. Wat is hier een socialistische politiek en in welke omstandigheid? Dit is braak terrein.

Terug naar overzicht