Het doel van SOC21

SOC21 stelt zich ten doel een niet partijgebonden wetenschappelijk onderzoekscollectief te zijn. We richten ons op de ontwikkeling en scholing van theorie en praktijk voor en van socialistische onderzoekers op het gebied van de grote maatschappelijke problemen. Economische uitbuiting; sociale, raciale en gender ongelijkheid; milieu- en klimaatvernietiging; directe democratie en staatsvorming; de rol van wetenschap en techniek in de maatschappij; internationale solidariteit en mensenrechten. En alle thema's die belangrijk zijn voor de opheffing van de uitbuiting van de ene mens door de andere en voor de emancipatie van de mensheid.

Beleidsplan

Het opbouwen van sociale bewegingen is noodzakelijk maar niet voldoende. Het is voor het ontwikkelen van een alternatief voor de huidige maatschappij nodig om een visie op brede thema's te ontwikkelen. Deze willen we met elkaar verbinden zonder een hiërarchie aan te brengen tussen 'belangrijke' en minder belangrijke invalshoeken. Het gaat erom oplossingen te formuleren die in de praktijk kunnen aanslaan en tegelijk gaan in de richting van een economische, sociale en ecologische maatschappijverandering. Het werkgebied van SOC21 is primair Nederland, maar dan wel gezien in Europees verband en tegen de achtergrond van zijn koloniale verleden en huidige internationale verbindingen.

Bekijk Beleidsplan

Word donateur

Om de 1% te bestrijden moeten we als 99% botje bij botje leggen. We vragen daarom iedereen die SOC21 wil steunen donateur te worden. Eenmalig of liever nog door een regelmatige donatie. We zijn een ANBI dus giften zijn aftrekbaar voor de belastingen.

NL94 SNSB 0787 4947 12
BIC: SNSBNL2A

  Bestuur

  • Rodrigo Fernandez - Lid. Politiek econoom
  • Joost Kircz - Voorzitter. Natuurwetenschapper
  • Herman Pieterson - Secretaris. Historicus
  • Eng Que - Penningmeester. Sustainability en certification expert

  Adviesraad

  • Pepijn Brandon: historicus
  • August-Hans den Boef: literatuur criticus, vrijdenker van het jaar 2010
  • Guglielmo Carchedi: politiek econoom
  • Pim Fischer: sociale zekerheid advocaat
  • Michael Krätke: historicus, politiek econoom
  • Marcel van der Linden: socioloog, arbeidsorganisatie deskundige, Labour history
  • Jurjen Pen: strafrechtadvocaat specialist in fraude zaken en inlichtingendiensten
  • Angela Wigger: politiek econoom.

  Wettelijke informatie

  Om als stichting en als ANBI te bestaan moeten we aan onze verplichtingen voldoen. Registratie bij de Kamer van Koophandel, en Jaarverslagen en zo. We hebben een en ander netjes op een rijtje gezet.

  Bekijk wettelijke informatie