Internationaal lezen

We organiseren een leesgroep om in te kunnen gaan op achtergronden en analyses van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen. Onderwerpen die niet per se onmiddellijke actualiteit hebben, maar van belang zijn om te zien hoe de complexe structuur van het kapitalisme in elkaar zit. Contactpersoon: Kees Hudig

Aanmelden

Het afgelopen jaar zijn vooral internationale onderwerpen aan bod gekomen in de leesgroep. “Exterminate all the Brutes” van Sven Lindqvist over kolonialisme en racisme werd gevolgd door “Ukraine and the Empire of Capital” van Yuliya Yurchenko. Vervolgens kwamen China en Rusland aan de orde in Isabella Weber’s “How China Escaped Shock Therapy” en “Russia without Putin” van Tony Wood. Nancy Fraser’s “Cannibal Capitalism” ging dan weer over de bredere samenhang van kapitalisme, klimaatcrisis, racisme en patriarchaat. We gaan verder met ongeveer elke 2 maanden een boek te bespreken dat we relevant vinden. Soms bepaald door de actualiteit, maar ook dan gericht op het begrijpen van achtergronden.

Je kunt je aanmelden via het contactformulier hieronder.

We organiseren een leesgroep om in te kunnen gaan op achtergronden en analyses van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen. Vragen als: is er nog een uitweg uit de economische crisis? Wat zijn de gevolgen van de klimaatcrisis voor de organisatie van de accumulatie van het kapitaal? Welke veranderingen zien we in de verhouding tussen de kernlanden en de periferie? Hoe verhouden patriarchale en kapitaalsstructuren zich nu tot elkaar? Wat betekent dit voor het ideologische verhaal van het neoliberalisme? Onderwerpen die niet per se onmiddellijke actualiteit hebben, maar van belang zijn om te zien hoe de complexe structuur van het kapitalisme in elkaar zit. Deze lijst is niet uitputtend. En ook niet bepalend. De onderwerpen worden aangedragen door de leden van de leesgroep.

Contactpersoon: Kees Hudig

Aanmelden voor de leesgroep

    Terug naar overzicht