De gelaagde oorlog in Oekraïne

17 maart 2023

Op 9 mei 2023 verschijnt een boek van Guido van Leemput, “De gelaagde oorlog in Oekraïne”. Het is de eerste van een reeks werkuitgaven van SOC21. Guido van Leemput heeft een lange ervaring in de anti-militaristische beweging en is deskundige op het gebied van defensie en internationale betrekkingen.

In deze publicatie gaat Van Leemput in op de voorgeschiedenis van de oorlog, vanaf het einde van de Koude Oorlog en het uiteenvallen van de Sovjet Unie. Ook analyseert hij de rol van het westen en meer in het bijzonder de NAVO. Hij bespreekt uitgangspunten, doelen en methoden van Rusland en de opstelling van Oekraïne. De Nederlandse buitenlandse politiek komt aan de orde inclusief de Nederlandse bijdrage aan economische sancties, voornamelijk uitgevoerd in het kader van EU-beleid.

De geschiedenis en de huidige praktijk van het kernwapenvraagstuk zijn verweven in het conflict tussen Oekraïne en Rusland en Rusland en de NAVO.

De bespreking van de verschillende pogingen om via onderhandelingen tot een einde aan de gewelddadigheden te komen brengen Van Leemput tot een aantal voorlopige conclusies. Het spreekt vanzelf dat door nieuwe ontwikkelingen in de oorlog in de komende tijd veel kan veranderen.

De reeks SOC21 werkschriften onder het motto “Werk in Uitvoering” biedt ruimte voor voorlopige resultaten, eerste conclusies en bijdrages aan lopende discussies.

Het spreekt vanzelf dat de inhoud van een Werkschrift past binnen de ruimere doelstellingen van SOC21. Binnen die bandbreedte is er ruimte voor verschillende en tegenstrijdige meningen. De tijd dat we even wat klassieken opsloegen voor een antwoord ligt achter ons. Iedere auteur is daarmee zelf verantwoordelijk voor hun tekst. En voor de verantwoording. Dus ja, er staan noten in, en ja er staan literatuurlijsten bij. Zodat je kunt fact checken en verder kunt lezen.

Terug naar overzicht