Een andere uitgang is mogelijk

18 april 2020

Zoals al eerder gemeld hebben we onszelf niet op pauze gezet. Het werk aan de website is doorgegaan, zodat we sinds 17 april met het nieuwe design en de uitgebreidere inhoud live zijn. De eerste leesgroep op 3 april via zoom was een succes. Volgende bijeenkomst (vermoedelijk als video conferentie) op 8 mei.

Het is nu nog niet te zeggen of de geplande bijeenkomsten in de herfst in fysieke vorm door kunnen gaan. Als er nog lang beperkingen zijn passen we de vorm aan. Hoe precies, daarover zullen we op de website en via mailings nog berichten.

De omvang van de corona crisis, de samenloop ervan met de economische crisis die erdoor is getriggerd, en de kans op vergaande politieke gevolgen, betekenen dat er voor linkse onderzoekers nog meer werk aan de winkel is. We bespreken nu in verschillende vormen wat wij voor bijdrage kunnen leveren. Een ding is duidelijk, de enorme steunbedragen die de bedrijven moeten redden, maken duidelijk dat het huidige systeem technisch failliet is. Wat stellen we daarvoor in de plaats?

Het is in elk geval zeker dat de Nederlandse regering op verschillende momenten twijfelachtige keuzes heeft gemaakt. Of voor zich uit heeft geschoven. De houding van minister Hoekstra, met volle steun van het kabinet, in het Europese overleg is zonder meer arrogant en kortzichtig te noemen. Ook de economische steunmaatregelen zijn scheef tot in het absurde toe. De steun voor het miljarden winst makende booking was tot nog toe het toppunt.

Op het moment van schrijven begint de discussie over een ‘exit’ uit de beperkende maatregelen los te komen. Een echte Lock Down is het nooit geweest. En zowel bij de afweging om zo veel mogelijk de economie draaiend te houden als nu bij deze ‘exit’ staan de belangen van het bedrijfsleven voorop. Dat kan anders.

Er komt dus een en ander aan. Reken op voorstellen voor de economie. Maar daaraan werkende zien we dat er meer nodig is. We staan achter de voorstellen van de 170 academici en de werkgroep voetafdruk voor een radicaal duurzamer en eerlijker Nederland. Zie bijvoorbeeld op https://www.voetafdruk.eu/nieuws/manifest5voorstellenvoornederlandnacorona.pdf . Het gaat ook om internationale plannen. Het gaat ook om een vernieuwing van de visie op de zorg. Het gaat om het herijken van de sociale zekerheid. En daar zal steeds meer bijkomen. Tenminste als je de waarschuwing van de corona pandemie serieus neemt.

Terug naar overzicht