Geanimeerde Kick off SOC21 op 27 februari

27 februari 2020

We konden donderdag 27 februari in de Boomsspijker de eerste ontwerpen voor de website laten zien aan de aanwezige ondersteuners van het initiatief SOC21. Academische en niet-academische onderzoekers, dertigers tot zeventigplus, vrouwen en mannen. Jammer dat we een vijftiental afmeldingen hadden, al waren die in hun steun ook motiverend.

Rodrigo Fernandez lichtte de achtergrond van het initiatief toe: een plek maken waar linkse onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten, bevragen, en samen tot betere inzichten kunnen komen. Joost Kircz presenteerde de voor september a.s. geplande conferentie over internationale solidariteit, The Imperial Mode of Living in Context. Jurjen Pen kondigde een middag over de inlichtingendiensten aan.

De noodzakelijke band van onderzoek met sociale bewegingen kwam telkens naar voren in het gesprek dat volgde. Hoe kan het toch dat de brede bewegingen uit het verleden verloren zijn gegaan en we in een klimaat van verrechtsing zitten? Hoe kunnen we onszelf plaatsen in het kader van nieuw opgekomen de-koloniale bewegingen? Tegelijk biedt een periode als die van nu, juist omdat er veel in beweging is ook voor een linkser geluid mogelijkheden. 

De discussie was natuurlijk nog oriënterend. Over een paar maanden moeten we met wat er dan op gang is gekomen kijken naar heldere prioriteiten in ons onderzoeks- en discussieprogramma. Eerst het gesprek aangaan.

Jurjen Pen vatte het aan het einde mooi samen. We moeten ons niet verliezen in ideologische debatten. Onzichtbaar blijven werkt niet. Zonder het activeren van al onze netwerken gaat het niet. En onze diepgang is onze kracht.

Onze netwerken activeren, zeker. Probeer kennissen en collega’s te betrekken bij SOC21. Een eerste gelegenheid zal zijn een leesgroep die van start gaat begin april. Rodrigo Fernandez is daarvoor het aanspreekpunt.

Terug naar overzicht