Verder werken in gemengde vorm voor SOC21

27 augustus 2020

De Corona crisis maakt dat veel dingen anders lopen dan gepland. Dat geldt ook voor SOC21.

De leesgroep is van start gegaan op 3 april, de eerste paar keer via vergadersoftware. De eerste live leesgroep, over Stephanie Kelton’s The Deficit Myth vond plaats op 28 augustus. De conferentie op 13 september had een gemengde vorm, met een live sessie gekoppeld aan een webinar.

Binnenkort houden we weer een bijeenkomst met alle betrokken onderzoekers als vervolg op 27 februari. Want regering, Europese Unie en ECB nemen maatregelen om de economische crisis op te vangen die verdergaande gevolgen hebben. De maatregelen werken door in het monetaire systeem en hebben internationale politieke gevolgen.

Onderwerpen die voor nader onderzoek interessant zijn: de swaplines tussen een beperkte groep centrale banken waardoor de aangesloten landen niet in acute liquiditeitsproblemen komen maar de rest juist wel, de mogelijkheid tot monetaire financiering van (een deel van) de crisismaatregelen, actueel in Europa, en de nationalisatie van grote bedrijven als KLM die zonder overheidssteun het niet redden.

Terug naar overzicht