Publicaties van SOC21 medewerkers

9 mei 2024

De medewerkers van SOC21 zijn op verschillende terreinen en in verschillende organisaties en instellingen actief. Dat resulteert ook in publicaties. Een deel daarvan is beschikbaar op deze website. Hieronder een eerste overzicht.

Over de arbeidersklasse als actueel relevante categorie

Rumors of the Death of the Working Class Are Highly Exaggerated An Interview with Marcel van der Linden, Jacobin, November 5, 2022.

Het anarchisme historisch geplaatst om er van te leren voor de huidige periode (Duits).

Marcel van der Linden, Der Anarchismus. Versuch einer sozialhistorischen Ortsbestimmung, Uit: Sozial.Geschichte Online, 33 (2022), pp. 217-236.

Global Labour History toegelicht en gesystematiseerd.

Marcel van der Linden, The World Wide Web of Work. A History in the Making Free Download from UCL Press, 2023. XXII + 390 pp.

Labour history is in Ierland van recente datum, maar heeft inmiddels een grote vlucht genomen.

Marcel van der Linden, Irish Workers and Global Class Formation, in: John Cunningham, Francis Devine and Sonja Tiernan (eds), Labour & Class in Irish History: Reflections on the Irish Labour History Society’s Fiftieth Anniversary (Dublin: The Irish Labour History Society und Umiskin Press, 2023), pp. 29-42.

De Belgische marxist Ernest Mandel populariseerde de term ‘laatkapitalisme’ om aan te geven hoe het systeem in de naoorlogse decennia was veranderd. 

Marcel van der Linden, Ernest Mandel en de economie van het laatkapitalisme, Grenzeloos, 16 April 2023.

To understand labor dependency, we have to go beyond the western narrative of free and unfree labor.

Interview with Marcel van der Linden, Dependent. The Magazine of the Bonn Center for Dependency and Slavery Studies, 2023/1, pp. 4-9.

Over revolutionair syndicalisme in Duitsland tussen wereldoorlog en nazisme (Duits).

Marcel van der Linden, Rezension zu: Ehms, Jule: Revolutionärer Syndikalismus in der Praxis. Die Betriebsratsarbeit der Freien Arbeiter-Union Deutschlands von 1918 bis 1933. In: H-Soz-Kult, 29.08.2023.

Over de kwantiteit -> kwaliteitomslag. Een nadere discussie over deze dialectische wet.

Joost Kircz & Marcel van der Linden, Complicating the Quantity/Quality Transition

Ter gelegenheid van de 200ste geboortedag van Friedrich Engels voor de Nederlandse vertaling van Dialectiek van de Natuur.

Joost Kircz, Inleiding op Friedrich Engels’ Dialektiek van de Natuur

On the 200th birthday of Fred Engels.

Joost Kircz, Friedrich Engels’ Importance for Contemporary Materialist Epistemology

Time = Money: on the role of the notion Time as measure for the Ideal change

Joost Kircz, The Notion of the Ideal Applied to Physics

Lezing over Gaza voor Studium Generale TUDelft 8 december 2023 over de verantwoordelijkheid van de wetenschapper. Teach-In on Gaza Technical University Delft (TUD-Netherlands) 8 dec 2023.

Joost Kircz, Talk on Gaza: responsibility of the academic;

Over de aantekeningen van Karl Korsch bij een lezing van Albert Einstein over causaliteit bij de Marxistische Arbeidersschool in Berlijn in 1930.

Sascha Freyberg & Joost Kircz, Albert Einstein: Causality. Lecture at the Marxist Workers School 1930 (Private Notes by Karl Korsch).

Opmerkingen over een nieuw perspectief voor Links (1)

Rodrigo Fernandez & Angela Wigger, De Noodzaak van een Radicaal Links Antwoord op het Neoliberale Kapitalism

We moeten af van het gefinancialiseerde bedrijfsmodel

Rodrigo Fernandez, Zonder een nieuw bedrijfsmodel gaat het niet.

Hoe betalen grote ondernemingen en hun aandeelhouders zo weinig mogelijk belastingen?

Rodrigo Fernandez, Nederland Kampioen inkoop eigen aandelen

Opmerkingen over een nieuw perspectief voor Links (2)

Herman Pieterson, Nieuw Plan van de Arbeid?

Opmerkingen over een nieuw perspectief voor Links (3)

Herman Pieterson, Het moet, het kan – maar hoe kom je tot een Plan?

Over de stand van de discussie over Oekraïne

Herman Pieterson, De Gelaagde Meningsverschillen over de Oorlog in Oekraïne

Terug naar overzicht