SOC21: kennis ontwikkeling van voor en met sociale bewegingen

SOC21 is een initiatief om te komen tot een niet-partijgebonden platform voor onderzoekers die zich verbonden voelen met sociale bewegingen. Wij denken dat veel mensen op verschillende plekken interessant werk doen. Maar dat het in Nederland ontbreekt aan een plek waar resultaten en conclusies met elkaar gedeeld, met elkaar verbonden en aan elkaar getoetst kunnen worden.
We zien onderzoek niet louter als iets academisch. Gedegen onderzoek in de diepte, voldragen visie op dwarsverbanden tussen thema's en uitwerkingen op praktisch niveau waar activisten in bewegingen iets mee kunnen gaan hand in hand. Het doel is bij te dragen aan kennisontwikkeling van voor en met sociale bewegingen gebaseerd op internationale solidariteit, feminisme en ecosocialisme.

Meer over SOC21 More about SOC21

Aankomende activiteiten / Activities

Alle activiteiten

Laatste nieuws / News

Meer nieuws

Recente publicaties / Publications

Alle Publicaties